Tractaments

Cirurgia mínimament invasiva

Disposem en la nostra consulta de tots els mitjans per a realitzar la planificació digital de tots els casos d’implants, amb els avantatges que això comporta per al pacient:

1) Sense necessitat de realitzar desplaçaments fora de la clnica
2) La planificació digital permet realitzar cirugies minimamente invasives i planificar càrrega immediata dels implants quan es consideri viable
3) El posicionament optim dels implants i evitar dificultats en la confecció de la pròtesi
4) Cirugia minimamente invasiva disminuint les molèsties postoperatòries i el risc d’infecció

Higiene i Periodòncia

Si bé la major part del nostre treball consisteix en la reparació i reposició de peces dentals continuem donant una importància preferent a la prevenció i ensenyament de tècniques d’higiene als nostres pacients.

La nostra missió és la de millorar la salut bucodental de la nostra comunitat i per a això ens sembla tan important la prevenció com la curació.

Drag

Materials altament estètics

La conservació de les dents sempre ha estat la primera opció de tractament i d’importància fonamental en la nostra filosofia de treball.

Per a això disposem de tècniques de restauració amb materials altament estètics i sistemes d’endodòncia mecànica, molt més còmodes i de millor pronòstic.

Materials de Qualitat

La formació bàsica del nostre equip procedeix de la pròtesi bucal clàssica. Altament especialitzats i qualificats en la reposició de dents mitjançant les tècniques clàssiques alhora que en formació constant en les noves tècniques i materials de reposició de dents, tant sobre peces naturals com sobre implants.

Des de l’inici de la nostra activitat utilitzem materials en implantologia de primera qualitat, la qual cosa, al costat d’una selecció i diagnòstic de cada cas, ens permet tenir unes taxes d’èxit al voltant del 95%.

Drag
Drag

Odontologia estètica

L’estètica és una cosa que ha d’impregnar la filosofia de funcionament de tota la clínica, tant a l’hora de planificar els casos per a interferir el menys possible en la vida social del pacient com a l’hora de dissenyar pròtesis immediates o provisionals.

L’ús de zirconi monolític com a material d’elecció en les pròtesis fixes, les carillas ceràmiques o les resines altament estètiques en carilles directes ens permet donar una estètica òptima en la majoria de les situacions clíniques

ORTODÒNCIA

La correcció de la posició de les dents tant en nens com en adults no solament és una qüestió estètica, sinó que afavorirà la correcta higiene bucal i masticació.

Incorporem les tècniques clàssiques d’ortodòncia fixa i amovible, així com les opcions més avançades amb INVISALIGN o brackets d’autolligat.